Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Hỗ trợ trực tuyến

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  THẮNG CẢNH

  Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp, phong phú
  Khá phong phú
  Bình thường
  Đơn điệu
  Ý kiến khác

  BÁO MỚI

  TỪ ĐIỂN ANH-VIỆT

  Từ Điển Online

  Quy chế của Ban Đại diện Hội cha mẹ HS năm học 2016-2017

  Quy chế của Ban Đại diện Hội cha mẹ HS năm học 2016-2017 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH TRƯỜNG THCS HẢI SƠN Năm học 2016-2017 Căn cứ chương VII điều 46 về Thành lập Ban Đại diện cha mẹ học sinh và điều 47 về quan hệ giữa Gia đình, nhà trường và xã hội; Căn cứ theo thông tư số 55/2011/TT- BGDvà ĐT ngày 22/11/2011...

  BB kiểm tra trường THCS Hải Sơn đạt chuẩn QG ngày 04/10/2016, Đoàn kiểm tra của tỉnh Quảng Trị

  UBND TỈNH QUẢNG TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢN KIỂM TRA TRƯỜNG TRUNG HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA Đoàn kiểm tra...

  Tờ trình và BBan tự kiểm tra trường chuẩn

  BIÊN BẢN TỰ KIỂM TRA TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HẢI SƠN ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA A. Thời gian và địa điểm: -Thời gian: 18/5/2016, -Địa điểm: Trường THCS Hải Sơn. B. Thành phần: * Thành phần mời dự: 1/ Ông: Hoàng Ngọc Ký, Bí thư Đảng ủy xã 2/ Ông: Trương Hải Sơn, ...

  Báo cáo Kết quả XD trường chuẩn QG

  TRƯỜNG THCS HẢI SƠN Số:...../BC-THCS Hải Sơn, ngày tháng 9 năm 2016 BÁO CÁO Kết quả xây dựng trường THCS Hải Sơn đạt chuẩn Quốc gia PHẦN A ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH I.Tình hình địa phương 1. Vị trí địa lý: THCS Hải Sơn thuộc xã Hải Sơn. Cách UBND huyện về phía nam 12 km, Trường đóng trên đường liên xã Tân-Sơn-Hòa, cách...

  Đề án XD trường chuẩn QG 9/2016

  ĐỀ ÁN Xây dựng trường THCS HẢI SƠN đạt chuẩn Quốc gia Phần mở đầu I.-SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN Trong nghị quyết đại hội Đảng cộng sản Việt Nam có khẳng định con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa của nước ta cần và có thể rút ngắn thời gian so với các nước đi trước, vừa có những bước tuần tự vừa có những bước nhảy vọt. Để đi tắt và đón đầu như vậy thì...

  Cách nhìn mới trong chỉ đạo chuyên môn trường Phổ thông

  11742580 Cách nhìn mới trong chỉ đạo chuyên môn trường Phổ thông * * * Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục theo Nghị quyết Trung ương 8 - khóa XI của Đảng là việc hết sức trọng đại, đòi hỏi sự tham gia của toàn xã hội từ nhiều phía với những góc độ và mức độ tác động khác nhau, trong đó vai trò đội ngũ cán bộ quản lý các trường học là hết sức quan trọng. Thực hiện mục...

  BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2015-2016 PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016-2017

  UBND HUYỆN HẢI LĂNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 252/BC-PGDĐT Hải Lăng, ngày 17 tháng 8 năm 2016 BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2015-2016 PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016-2017 PHẦN THỨ NHẤT KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015-2016 Quán triệt Chỉ thị số 3131/CT-BGDĐT ngày 25/8/2015 của Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016 và các nhiệm vụ,...

  Chỉ thị 3031 của Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016 - 2017

  Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016 - 2017 của ngành Giáo dục 31/08/2016 Ngày 26/8/2016, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã ký ban hành Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016 - 2017 của ngành Giáo dục. Nội dung của Chỉ thị như sau: Năm học 2016 - 2017, ngành Giáo dục đứng trước những thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen, đòi hỏi toàn ngành phải quyết tâm, nỗ lực, phấn đấu...

  3790/BGDĐT-GDTrH V/v t.chức c.thi V.dụng k.thức l.môn để gq các t.huống th.tiễn và Dạy học theo chủ đề tích hợp

  1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số:3790/BGDĐT-GDTrH V/v tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2015 Kính gửi: - Các sở giáo dục và đào tạo; - Các trường trung học trực thuộc. Thực hiện chủ trương đổi mới đồng bộ mục tiêu, nội dung,...

  Bộ Giáo dục và đào tạo triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016-2017

  11710601 Bai 1: Bộ Giáo dục và đào tạo triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016-2017 Ngày 25/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc để tổng kết năm học 2015-2016, triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017 đối với giáo dục tiểu học, trung học và giáo dục thường xuyên. Đồng chí Nguyễn Vinh Hiển, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT chủ trì hội nghị. Tham dự điểm cầu Quang Tri tại phòng họp trực tuyến Viễn thông Quang Tri có các đồng chí lãnh đạo...

  MẪU ĐƠN CẤP LẠI VĂN BẰNG

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN...

  HƯỚNG DẪN Thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2015-2016

  Số: 298/HD-PGDĐT Hải Lăng, ngày 29 tháng 9 năm 2015 HƯỚNG DẪN Thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2015-2016 Nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2015-2016 thực hiện theo công văn số 1429/SGDĐT-GDTrH ngày 24/8/2015 của Sở GD&ĐT V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Trung học năm học 2015-2016 và các văn bản hướng dẫn liên quan khác của Bộ và Sở GD&ĐT; căn cứ phương hướng nhiệm vụ năm học 2015-2016, Phòng hướng dẫn thêm và cụ thể hoá một số nhiệm vụ đối với...

  NGHỊ ĐINH 86 NĂM 20-156 MIỄN GIẢM HỌC PHÍ TỪ 2015-2021

  Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 05/10/2015 Chính phủ vừa ban hành ngày 02 tháng 10 năm 2015 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm 2015-2016 đến năm học 2020-2021. Theo đó, nguyên tắc xác định học phí như sau: Đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông...

  KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC NĂM HỌC 2014 –2015

  KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC NĂM HỌC 2014 –2015 Th gian Công việc 8/2014 - Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho GV THCS, THPT. - Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học của ngành học. - Chỉ...

  Số: 1280/GDĐT-GDTrH : Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2014-2015

  NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 1. Tích cực triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện từng địa phương, gắn với việc đổi mới hoạt...

  Nhiệm vụ trọng tâm Giáo dục Trung học năm học 2014-2015

  10570641 Nhiệm vụ trọng tâm Giáo dục Trung học năm học 2014-2015 Ngày 5/8/2014, Bộ GD&ĐT ban hành công văn số 4099/BGDĐT-GDTrH hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2014-2015, Theo đó Bộ hướng dẫn 5 nhiệm vụ trọng tâm sau: 1. Tích cực triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và...

  THƯ CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC TRƯƠNG TẤN SANG Gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2014 – 2015

  THƯ CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC TRƯƠNG TẤN SANG Gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2014 – 2015 Các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục, các bậc phụ huynh và các em học sinh, sinh viên cả nước thân mến! Nhân dịp khai giảng năm học mới 2014-2015, tôi thân ái gửi tới các thế hệ nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục và các em học sinh, sinh viên trong cả nước lời chúc...

  Ky niem 8/3/2014

  Kính thưa: Các quí vị đại biểu! Kính thưa: Các thưa tất cả cán bộ đoàn viên trong Công đoàn Tháng Ba đã về trong không khí vui tươi tràn ngập sắc xuân khắp đất trời. Một không khí vui tươi, phấn khởi chuẩn bị chào đón ngày hội lớn của phụ nữ khắp thế giới nói chung và kỷ niệm khởi nghĩa Hai Bà Trưng của Việt Nam nói riêng, trường MN Hải Chánh tổ chức toạ đàm để kỷ niệm 104 năm ngày Quốc tế phụ nữ...