Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Hỗ trợ trực tuyến

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  THẮNG CẢNH

  Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp, phong phú
  Khá phong phú
  Bình thường
  Đơn điệu
  Ý kiến khác

  BÁO MỚI

  TỪ ĐIỂN ANH-VIỆT

  Từ Điển Online

  ĐẠI HỘI ĐẢNG

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Lạp
  Ngày gửi: 22h:17' 08-04-2015
  Dung lượng: 70.0 MB
  Số lượt tải: 15
  Số lượt thích: 0 người
  ĐẠI HỘI
  ĐẢNG BỘ XÃ HẢI SƠN
  LẦN THỨ XII
  NHIỆM KỲ 2015-2020
  TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN
  TÍCH CỰC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG,
  TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
  TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN
  RA SỨC THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI
  LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG
  ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN
  XÃ HẢI SƠN
  QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI
  ĐẢNG BỘ XÃ HẢI SƠN, CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  NGƯỜI TỔ CHỨC VÀ LÃNH ĐẠO MỌI THẮNG LỢI
  CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM MUÔN NĂM

  CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
  LÀ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG VÀ KIM CHỈ NAM
  CHO MỌI HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG
  ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ XÃ HẢI SƠN LẦN THỨ XII
  (NHIỆM KỲ 2015 – 2020)

  NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG
  ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ
  HUYỆN HẢI LĂNG LẦN THỨ XV
  (NHIỆM KỲ 2015 – 2020)
  BÁO CÁO CHÍNH TRỊ
  Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng; văn kiện và tiêu chuẩn, cơ cấu cấp ủy cấp trên trực tiếp
  Thông qua báo cáo kiểm điểm của cấp ủy
  - Bầu cử cấp ủy mới (thực hiện theo Điều 19 của Quy chế bầu cử trong Đảng):
  Danh sách ban kiểm phiếu
  DANH SÁCH ỨNG CỬ VÀO BCH ĐẢNG BỘ XÃ HẢI SƠN (2015-2020)
  DANH SÁCH ĐỀ CỬ VÀO BCH ĐẢNG BỘ XÃ HẢI SƠN (2015-2020)
  DANH SÁCH BẦU CỬ VÀO BCH ĐẢNG BỘ XÃ HẢI SƠN (2015-2020)
  KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀO BCH ĐẢNG BỘ XÃ HẢI SƠN (2015-2020)
  DANH SÁCH TRÚNG CỬ VÀO BCH ĐẢNG BỘ XÃ HẢI SƠN
  LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2015-2020
  Lấy ý kiến đại hội giới thiệu nhân sự Bí thư Đảng ủy khóa mới
  Bầu cử đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên (thực hiện theo Điều 20 Quy chế bầu cử trong Đảng):
  Giới thiệu tiêu chuẩn đại biểu đi dự đại hội đại biểu Đảng bộ cấp trên; Đọc Quyết định phân bổ số lượng đại biểu của cấp ủy cấp trên; đại hội thảo luận và giới thiệu danh sách những đồng chí đi dự đại hội cấp trên; lấy biểu quyết của đại hội thông qua số lượng và danh sách bầu cử đại biểu đi dự đại hội đại biểu Đảng bộ cấp trên (danh sách bầu đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết lập chung một danh sách).
  + Đoàn chủ tịch giới thiệu danh sách ban kiểm phiếu, đại hội biểu quyết thông qua danh sách BKP (có thể dùng BKP của phần bầu cấp ủy mới).
  Giới thiệu tiêu chuẩn đại biểu đi dự đại hội đại biểu Đảng bộ cấp trên; Đọc Quyết định phân bổ số lượng đại biểu của cấp ủy cấp trên; đại hội thảo luận và giới thiệu danh sách những đồng chí đi dự đại hội cấp trên; lấy biểu quyết của đại hội thông qua số lượng và danh sách bầu cử đại biểu đi dự đại hội đại biểu Đảng bộ cấp trên (danh sách bầu đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết lập chung một danh sách).
  DANH SÁCH ĐỀ CỬ VÀO ĐOÀN ĐẠI BIỂU CHÍNH THỨC
  DỰ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN HẢI LĂNG
  LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2015-2020
  DANH SÁCH ĐỀ CỬ VÀO ĐOÀN ĐẠI BIỂU DỰ KHUYẾT
  DỰ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN HẢI LĂNG
  LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2015-2020
  KẾT QUẢ BẦU CỬ ĐOÀN ĐẠI BIỂU
  DỰ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN HẢI LĂNG
  LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2015-2020
  DANH SÁCH TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU CHÍNH THỨC VÀ DỰ KHUYẾT
  DỰ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN HẢI LĂNG
  LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2015-2020
  Thông qua dự thảo nghị quyết đại hội
   
  Gửi ý kiến