Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Hỗ trợ trực tuyến

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  THẮNG CẢNH

  Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp, phong phú
  Khá phong phú
  Bình thường
  Đơn điệu
  Ý kiến khác

  BÁO MỚI

  TỪ ĐIỂN ANH-VIỆT

  Từ Điển Online

  3790/BGDĐT-GDTrH V/v t.chức c.thi V.dụng k.thức l.môn để gq các t.huống th.tiễn và Dạy học theo chủ đề tích hợp

  1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số:3790/BGDĐT-GDTrH V/v tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2015 Kính gửi: - Các sở giáo dục và đào tạo; - Các trường trung học trực thuộc. Thực hiện chủ trương đổi mới đồng bộ mục tiêu, nội dung,...

  NGHỊ ĐINH 86 NĂM 20-156 MIỄN GIẢM HỌC PHÍ TỪ 2015-2021

  Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 05/10/2015 Chính phủ vừa ban hành ngày 02 tháng 10 năm 2015 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm 2015-2016 đến năm học 2020-2021. Theo đó, nguyên tắc xác định học phí như sau: Đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông...

  Nhiệm vụ trọng tâm Giáo dục Trung học năm học 2014-2015

  10570641 Nhiệm vụ trọng tâm Giáo dục Trung học năm học 2014-2015 Ngày 5/8/2014, Bộ GD&ĐT ban hành công văn số 4099/BGDĐT-GDTrH hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2014-2015, Theo đó Bộ hướng dẫn 5 nhiệm vụ trọng tâm sau: 1. Tích cực triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và...

  THƯ CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC TRƯƠNG TẤN SANG Gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2014 – 2015

  THƯ CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC TRƯƠNG TẤN SANG Gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2014 – 2015 Các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục, các bậc phụ huynh và các em học sinh, sinh viên cả nước thân mến! Nhân dịp khai giảng năm học mới 2014-2015, tôi thân ái gửi tới các thế hệ nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục và các em học sinh, sinh viên trong cả nước lời chúc...

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 7291/BGDĐT-GDTrH V/v: Hướng dẫn dạy học 2 buổi/ngày đối với các trường trung học

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 7291/BGDĐT-GDTrH V/v: Hướng dẫn dạy học 2 buổi/ngày đối với các trường trung học CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2010 Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo Thực hiện Công văn số 4718/BGDĐT-GDTrH ngày 11/8/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2010-2011, Bộ GDĐT hướng dẫn cụ...

  TT 28/2009

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 28 /2009/TT-BGDĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2009 THÔNG TƯ Ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của...

  4 nhóm phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2013 - 2014

  4 nhóm phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2013 - 2014 1. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục Đổi mới công tác thông tin, truyền thông để nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận của xã hội đối với ngành và tạo thuận lợi để nhân dân tham gia tư vấn, giám sát, hỗ trợ giải quyết kịp thời các vấn đề của ngành được nhấn mạnh trong năm học 2013-2014. 2. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt...

  THÔNG TƯ 47: Quy chế công nhận trường THCS đạt chuẩn quốc gia

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 47/2012/TT-BGDĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2012 THÔNG TƯ Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học...

  ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TRUNG HỌC

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...

  Quy chế xét Kỷ niệm chương VSNGD

  QUY CHẾ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG "VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC" (Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/08/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Quy chế này quy định đối tượng, tiêu chuẩn và thủ tục xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục". 2. Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" (sau đây gọi tắt là Kỷ niệm chương) là hình thức khen thưởng của Bộ trưởng...

  Thi Chủ nhiệm giỏi

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 43/2012/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2012 THÔNG TƯ BAN HÀNH ĐIỀU LỆ HỘI THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP GIỎI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu...

  Điều lệ thi Tổng phụ trách Giỏi TT Số: 52/2012/TT-BGDĐT

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 52/2012/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2012 THÔNG TƯ BAN HÀNH ĐIỀU LỆ HỘI THI GIÁO VIÊN LÀM TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH GIỎI Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ...

  Số: 4987/BGDĐT-CNTT V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2012 - 2013

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ Số: 4987/BGDĐT-CNTT V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2012 - 2013 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ Hà Nội, ngày 2 tháng 8 năm 2012 Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc triển khai nhiệm vụ công nghệ thông tin...

  Phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020

  7871058 Phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020 (GD&TĐ)- Thủ tướng Chính phủ vừa "Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020" với mục tiêu tổng quát đến năm 2020, nền giáo dục nước ta được đổi mới căn bản và toàn diện theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế; Chất lượng giáo dục được nâng cao một cách toàn diện, gồm: giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, năng lực sáng tạo, năng...

  NGHỊ ĐỊNH Số: 29/2012/NĐ-CP

  CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 29/2012/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2012 NGHỊ ĐỊNH VỀ TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ VIÊN CHỨC Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Chính phủ ban hành Nghị định về tuyển dụng,...

  Số:630/BGDĐT-NGCBQLGD V/v đánh giá XL Phó HT (dựa theo TT29) (16.2.2012)

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số:630/BGDĐT-NGCBQLGD V/v hướng dẫn đánh giá, xếp loại phó hiệu trưởng các trường mầm non, phổ thông và phó giám đốc TT GDTX CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2012 Kính gửi: Giám đốc sở giáo dục và đào tạo Trong thời gian qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các thông tư quy định: Chuẩn...

  Giảm tải THCS: 5842/BGD-ĐT/2011 xem bài giảng GD Hướng nghiệp 6

  Giảm tải THCS: 5842/BGD-ĐT/2011 xem bài giảng GD Hướng nghiệp 6...

  TT 58, BGD-ĐT: QUY CHẾ Đánh giá, xếp loại hs THCSVÀTHPT(HK2/2011-2012)

  QUY CHẾĐánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông(Ban hành kèm theo Thông tư số: 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) Chương INHỮNG QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng1. Quy chế này quy định về đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở (THCS) và học sinh trung học phổ thông (THPT) bao gồm: Đánh giá, xếp loại hạnh kiểm; đánh...