Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Hỗ trợ trực tuyến

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  THẮNG CẢNH

  Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp, phong phú
  Khá phong phú
  Bình thường
  Đơn điệu
  Ý kiến khác

  BÁO MỚI

  TỪ ĐIỂN ANH-VIỆT

  Từ Điển Online

  Photo
  Họ và tên Thân Trọng Hiếu
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Hải Sơn
  Quận/huyện Huyện Hải Lăng
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lê Thị Mỹ Trang
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/ltmtrang70
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Hải Sơn
  Quận/huyện Huyện Hải Lăng
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 685 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Thuận
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Hải Sơn
  Quận/huyện Huyện Hải Lăng
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Âm nhạc
  Điểm số 89 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Hồ Thị Thanh Bình
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/thanhbinh6276
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Hải Sơn
  Quận/huyện Huyện Hải Lăng
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 722 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Lê Thị Mỹ Trang
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Hải Sơn
  Quận/huyện Huyện Hải Lăng
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trần Thị Thúy Hằng
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/Lop6B1112
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Hải Sơn
  Quận/huyện Huyện Hải Lăng
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Hoàng Anh
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/Lop6A20112012
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Hải Sơn
  Quận/huyện Huyện Hải Lăng
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lê Văn Nghĩa
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Hải Sơn
  Quận/huyện Huyện Hải Lăng
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Lê Thị Thanh Vân
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/van8bkhoa09-13
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Hải Sơn
  Quận/huyện Huyện Hải Lăng
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Âm nhạc
  Điểm số 123 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Yến Như
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Hải Sơn
  Quận/huyện Huyện Hải Lăng
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Lê Văn Phước
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Hải Sơn
  Quận/huyện Huyện Hải Lăng
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Công nghệ
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Tiến
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/nguyenvantien58
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Hải Sơn
  Quận/huyện Huyện Hải Lăng
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 350 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Yến Như
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/lop7bthcshaison1014
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Hải Sơn
  Quận/huyện Huyện Hải Lăng
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Văn Thị Kim Loan
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/vanthikimloan83
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Hải Sơn
  Quận/huyện Huyện Hải Lăng
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Toán học, Vật lý
  Điểm số 13371 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Phan Ngọc Hoàng
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/lop9a2012
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Hải Sơn
  Quận/huyện Huyện Hải Lăng
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Lịch sử
  Điểm số 95 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Lê Văn Nghĩa
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/NghiaLeVan2011
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Hải Sơn
  Quận/huyện Huyện Hải Lăng
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 143 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Phạm Thị Thùy Linh
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/conanc61985
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Hải Sơn
  Quận/huyện Huyện Hải Lăng
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Địa Lý
  Điểm số 4989 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Đào Ron
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Hải Sơn
  Quận/huyện Huyện Hải Lăng
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 89 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Thien Long Tran
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/8cthcshaison2011
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Hải Sơn
  Quận/huyện Huyện Hải Lăng
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Mỹ thuật
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Cái Thị Thảo Ni
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/nilop8akhoa09-13
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Hải Sơn
  Quận/huyện Huyện Hải Lăng
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 90 (xem chi tiết)